Układ równań liniowych

2 niewiadome
3 niewiadome
Układ równań: