Współczynnik F-kwadrat w analizie regresji

R2
Współczynnik f2