Funkcja kwadratowa

Kalkulator oblicza równanie funkcji kwadratowej wraz z wykresem.
Równanie funkcji: Y =   X2 X +