Odwracanie macierzy

Ilość wierszy / kolumn
Macierz [A]:


Macierz [B] = [A]-1: