Metoda najmniejszych kwadratów

Ilość wierszy
Równanie typu Ax + B
Równanie typu Ax2 + Bx + C
Równanie typu A/x + B
Równanie typu Aln(x) + B

A:
B:
C: