Współczynnik korelacji dwuseryjnej

Ilość wierszy
Rangowy współczynnik korelacji dwuseryjnej: