Wyznacznik macierzy

Ilość wierszy / kolumn
Macierz [A]:


Wyznacznik macierzy: