Metoda najmniejszych kwadratów – 2 zmienne niezależne

Kalkulator oblicza równanie regresji dla dwóch zmiennych niezależnych.
Ilość wierszy
-X1X2Y
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000

Równanie typu Ax1 + Bx2 + C