Współczynnik g Hedgesa

Liczebność Średnia Wariancja
Próba (1)
Próba (2)
Współczynnik g Hedgesa