Rozkład t-studenta

Rozkład t-studenta

Kalkulator poziomu istotności według rozkładu t-Studenta. Przy zadanej liczbie stopni swobody i wartości krytycznej oblicza poziom istotności w teście dwustronnym.

Stopnie swobody
Wartość krytyczna
Istotność